ALGEMEEN

Ons buro heeft ruime ervaring opgebouwd in het ontwerpen en realiseren van opdrachten van verschillende aard en omvang, van stedenbouw tot interieur. Dat kan zowel nieuwbouw, als renovatie/ herbestemmen van bestaande gebouwen zijn.
Opdrachtgevers zijn particulieren, projectontwikkelaars, bedrijven en zorginstellingen.
Wij hechten veel waarde aan een prettige en constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers.
De beelden van de talloze succesvol gerealiseerde projecten vormen hiervan het beste bewijs.